Våra behandlingsmetoder

Ett besök hos oss börjar med att du berättar om dina besvär så att vi får reda på bakgrunden till besvären. Därefter gör vi en undersökning där vi kan diagnostisera skadan. Vi har flera behandlingsmetoder som vi använder i kombination för att åtgärda dina besvär:

Massage: En grundläggande del i vår behandling är klassisk idrottsmassage. Det primära syftet är att lindra smärta, öka cirkulationen och minska muskelspänningen i området som behandlas. Ofta kan det finnas ”ärrbildning” i muskel eller faschia som ger en störd cirkulation. Massage, pressur och stretching fungerar mycket bra på dessa besvär.

Muskelpressur: Ibland finns det en lokal muskelkramp (några få muskelfibrer) i en muskel som ger upphov till smärta. Vi trycker på dessa muskelpunkter (ofta kallade triggerpunkter eller muskelknutor) i musklerna för att få en ökad lokal muskelavslappning.

Stretching: Syftet med stretching är att öka eller bibehålla rörlighet, minska muskelspänning samt öka cirkulationen.

Mobiliseringstekniker: Används i syfte att återställa en leds normala rörlighet. Vi töjer i ledkapsel/lednära områden för att normalisera funktionen i rygg- och extremitetsled. En långsam töjning.

Manipulationsbehandling: Samma syfte som ovan, men naprapaten ger en snabb impuls/ett snabbt tryck över leden där det blir en liten ledseparation (ofta ett knäppljud).

Nervmobilisering: Ibland kan det bildas sammanväxningar/trånga utrymmen mellan nerv och omkringliggande strukturer såsom ligament, muskler och ben. En bra nervmobilitet är en förutsättning för att kopplingarna mellan nerv och muskel ska bli optimal.

Akupunktur: Flertusenårig behandlingsmetod som ursprungligen kommer från Kina. Används alltmer inom svensk sjukvård för smärtlindring, främst vid långvariga smärttillstånd. Positiva effekter har bekräftats i ett flertal vetenskapliga studier.

Ström och ultraljud: Se Massage

Meny

Hem

Om företaget

Vad behandlar vi

Våra
behandlingsmetoder


Fotens betydelse
för kroppshållning


Tips & råd

Kontakt

Copyright © 2009 www.marksnaprapat.se