Massage samt ström

En grundläggande del i vår behandling är klassisk idrottsmassage. Det primära syftet är att lindra smärta, öka cirkulationen och minska muskelspänningen i området som behandlas. Ofta kan det finnas ”ärrbildning” i muskel eller faschia som ger en störd cirkulation. Massage, pressur och stretching fungerar mycket bra på dessa besvär.

Triggerpunktsbehandling

Ibland finns det en lokal muskelkramp (några få muskelfibrer) i en muskel som ger upphov till syrebrist och därmed smärta. Vi trycker på dessa muskelpunkter (ofta kallade triggerpunkter eller muskelknutor) i musklerna för att få en ökad lokal muskelavslappning.

Mobiliseringstekniker

Används i syfte att återställa en leds normala rörlighet. Vi töjer i ledkapsel/lednära områden för att normalisera funktionen i rygg- och extremitetsled. En långsam töjning.

Manipulationsbehandling

Samma syfte som ovan, men naprapaten ger en snabb impuls/ett snabbt tryck över leden där det blir en liten ledseparation (ofta ett knäppljud).

Stretching

Syftet med stretching är att öka eller bibehålla rörlighet, minska muskelspänning samt öka cirkulationen.

Nervmobilsering

Ibland kan det bildas sammanväxningar/trånga utrymmen mellan nerv och omkringliggande strukturer såsom ligament, muskler och ben. En bra nervmobilitet är en förutsättning för en bra muskelfunktion.