Behandling av akuta och kroniska besvär

Ordet naprapat kommer från tjeckiskans napravit (att korrigera) och grekiskans pathos (lidande). Fritt översatt betyder det ”att korrigera orsak till lidande”.

Som erfarna naprapater är vi specialister på besvär som har med ”rörelseapparaten” att göra. 

Nacke:

 • Huvudvärk
 • Nackspärr
 • Yrsel

Arm:

 • Domningar
 • Tennisarmbåge
 • Värk
 • Spänningar

Ländrygg:

 • Ryggskott
 • Ischias
 • Kroniska smärtor
 • Rörelseinskränkning
 • Stelhet

Ben:

 • Muskelbristning
 • Knäskador

Fot:

 • Vrickning
 • Ledbandsskador
 • Hälseneproblem